Privacy- en cookieverklaring 

Triaconta B.V. (“Triaconta”) is gevestigd in Zeist aan de (3708 AH) Arnhemsebovenweg 160 en houdt zich bezig met de handel in cryptocurrency. Wij waarderen de privacy van onze klanten en nemen de nodige zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de vereisten van de relevante privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

Wij verwerken persoonsgegevens via onze website www.triaconta.com en maken gebruik van cookies. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. Vanwege het innovatieve karakter van digitale valuta en de crypto-omgeving in het algemeen, kunnen de services die we aanbieden via onze website en de functies van de website in de loop van de tijd veranderen. Daarom is het raadzaam om deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd opnieuw te bekijken.

1. Gebruik van persoonsgegevens en doel van de verwerking

Door gebruik te maken van onze website en haar functionaliteiten kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacy- en cookieverklaring:

 • Naam;
 • Adres;
 • Land van vestiging;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens;
 • Paspoort/Identiteitskaart/rijbewijs;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • IP-adres;
 • IBAN;
 • Verificatiedocumenten;
 • Klantnummer;
 • Transactie-informatie;
 • Proof of funds;
 • Andere informatie die u vrijwillig met ons deelt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Een account aanmaken

Via onze website kun je een account aanmaken voor ons online platform. Met dit account kun je Bitcoin en andere cryptocurrencies kopen, verkopen en te beheren. Om een ​​account aan te maken, vragen we je om je e-mailadres en een wachtwoord in te vullen. Bij het aanmaken van dit account verwerken wij deze persoonsgegevens zodat wij daarmee uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst die jij met Triaconta aangaat. Als je ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het voor ons niet mogelijk een overeenkomst met je aan te gaan. 

Verificatieprocedure

De verificatieprocedure maakt bij Triaconta een belangrijk deel uit van de beveiligingsmaatregelen voor het aan- en verkopen van cryptovaluta. Om u te kunnen identificeren en verifiëren vragen wij u om uw naam, een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en uw adresgegevens te verstrekken. Indien Triaconta dit noodzakelijk acht, dient u aanvullende verificatiedocumenten te verschaffen. Tijdens het doorlopen van de verificatieprocedure verwerken wij uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Klantmonitoring

Klanten worden gemonitord om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

Transactiemonitoring

Transacties van klanten worden gemonitord om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

Ontvang onze nieuwsbrief

We versturen een digitale nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen bij Triaconta en onze diensten. Op onze website kun je je met je e-mailadres inschrijven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Je e-mailadres verwerken wij daardoor enkel met jouw toestemming. Je kunt je toestemming voor het verwerken van dit persoonsgegeven weer intrekken door je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

Ander gebruik

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Triaconta is als financiële instelling wettelijk verplicht om te weten wie onze klanten zijn. Triaconta kan gespecialiseerde partijen contracteren om delen van het verificatieproces voor Triaconta uit te voeren. Persoonlijke gegevens kunnen met deze partijen worden gedeeld om aan de KYC wetgeving te voldoen;
 • Voor het exploiteren, beheren en verbeteren van onze website en pand en andere aspecten van de wijze waarop wij onze activiteiten uitvoeren;
 • Om ons bedrijf te beschermen tegen fraude, witwassen, misbruik van vertrouwen, diefstal van eigen materialen en andere financiële of zakelijke misdrijven; en
 • Om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en voor het indienen en verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer wij uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden verwerken, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting en/of een rechtmatig zakelijk belang.

Wij kunnen van tijd tot tijd in onze systemen opgeslagen informatie, waaronder de inhoud van, en andere informatie in verband met uw communicatie met ons door middel van e-mail of anderszins, opnieuw bekijken om redenen van naleving en bedrijfsbescherming als hierboven beschreven. Dit kan gaan om beoordelingen ten behoeve van verstrekking van informatie die van belang is voor procesvoering en/of beoordelingen van bescheiden die van belang zijn voor interne of externe onderzoeken door toezichthouders of strafrechtelijke onderzoeken. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving zullen deze beoordelingen op redelijke en proportionele wijze worden uitgevoerd en op een passend managementniveau worden goedgekeurd. Ze kunnen uiteindelijk leiden tot verstrekking van uw informatie aan overheidsinstanties en procespartijen als hieronder beschreven. Ook kunnen uw e-mails en andere berichten van tijd tot tijd worden ingezien door anderen dan de personeelsleden met wie zij worden uitgewisseld voor normale bedrijfsbeheerdoeleinden (bijvoorbeeld, indien noodzakelijk, wanneer een werknemer niet op kantoor is).

Wij verwerken uw persoonlijke informatie uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, en dan alleen als we tot de conclusie zijn gekomen dat onze verwerking u of uw privacy niet dusdanig aantast dat dit zwaarder weegt dan ons rechtmatige belang bij het nastreven van die doeleinden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de wet ook van ons eisen dat wij uw persoonlijke informatie verstrekken of anderszins verwerken. Wanneer wij u vragen om informatie over uzelf te verstrekken, zullen wij u laten weten of de verzochte verstrekking van de gevraagde informatie noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of daarentegen puur op vrijwillige basis gebeurt. Als het op vrijwillige basis wordt gevraagd, heeft het geen gevolgen als u weigert de informatie te verstrekken. Anders dient u aan te nemen dat wij de informatie nodig hebben voor zakelijke doeleinden of om redenen van naleving (als hierboven beschreven). Als u zich afvraagt om welke reden Triaconta de informatie die we van u vragen nodig heeft, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van Triaconta die om de informatie vraagt, of neem contact met ons op voor de beantwoording van uw vraag.

2. Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren je accountgegevens voor de duur van 5 jaar na de laatste activiteit. Voor de nieuwsbrief bewaren we je e-mailadres tot het moment waarop je je toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief intrekt. 

Triaconta heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens die worden gebruikt voor identificatie, verificatie, onderzoeksactiviteiten en meldingen aan de FIU te bewaren gedurende een periode van 5 jaar nadat de zakelijke relatie is beëindigd (artikel 33 (3) Wwft en artikel 34 Wwft). Gegevens met betrekking tot transacties worden door Triaconta bewaard gedurende een periode van 7 jaar na het laatste relevante kalenderjaar (ex. artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

3. Cookies

Onze website haalt informatie over je browser op met behulp van cookies en slaat deze op. Cookies hebben verschillende functies. Sommige zijn technische en functionele cookies, die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de site eruit zal zien, werken en ‘voelen’ zoals jij, als bezoeker, van hem verwacht.  Onze website maakt verder gebruik van de volgende cookies:

Google

Op onze website worden cookies geplaatst door Google, via Google Analytics, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick en Google Tag Manager. We gebruiken deze services voor tracking, om rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers van de website toegang krijgen tot onze website via de Google-zoekmachine, om ons informatie te geven over de effectiviteit van onze campagnes, om het online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in de effectiviteit van onze campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door Google en / of derden.

4. Geheimhouding en verstrekking gegevens aan derden

Wij zullen je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. We zullen de gegevens die zijn gekoppeld aan je inloggegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of wordt. In het geval van verdenking van fraude of misbruik van onze website kunnen we persoonsgegevens aan de gerechtigde autoriteiten overdragen. We zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. 

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via koppelingen met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier zullen behandelen. We raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

6. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 03-03-2021.

7. Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht om inzage van je persoonsgegevens te vragen. Je kunt een correctie of verwijdering van je persoonsgegevens aanvragen wanneer de gegevens onjuist zijn of niet langer relevant zijn (binnen onze portal kun je ook toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf instellingen kunt wijzigen). Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend door per e-mail contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. 

8. Klachten toezichthouder

Uiteraard helpen we je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Triaconta. Mochten we samen geen oplossing voor je klachten vinden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is in Nederland de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens. 

9. Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen en / of suggesties hebben, dan kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Triaconta B.V.

t.a.v. Don Molenaar
Arnhemsebovenweg 160
3708 AH Zeist

e-mail: [email protected]