home-new NL 2018-02-13T12:55:07+00:00

Koop in één keer de top 30 cryptocurrencies

Een CombiCoin is samengesteld uit de beste 30 cryptocurrencies

WHITEPAPER
Verkoop CombiCoin
Koop CombiCoin

Wat is CombiCoin?

Zoals de naam doet vermoeden is CombiCoin samengesteld uit andere cryptocurrencies, vergelijkbaar met een aandelen mandje. CombiCoin maakt gebruik van het Ethereum netwerk (ERC20 token) en is voor 100% gedekt door de top 30 cryptocurrencies met de hoogste markt waarde.

Wanneer je een CombiCoin koopt investeer je in één keer in de beste 30 cryptocurrencies.

Chat met het team

Voordelen van CombiCoin

Risicospreiding

Hogere kans om in waarde te stijgen

Altijd 100% gedekt door de top 30

Risicospreiding

CombiCoin brengt stabiliteit in de chaotische markt van cryptocurrencies. Met CombiCoin reduceer je het risico door het diversificeren van je investering. CombiCoin heeft hierdoor minder last van hevige koerswisselingen van één enkele cryptocurrency. Zelfs al gaat één cryptocurrency naar 0 USD, dan heeft dit slechts een effect van 3,33% op de waarde. Zie afbeelding 1

Afbeelding 1. Risicospreiding

Wanneer in dit voorbeeld een cryptocurrency naar 0 USD daalt, heeft dit 3,33% effect op de prijs van CombiCoin. De waarde van CombiCoin daalt dan van 10 USD naar 9,67 USD.

Afbeelding 2A

Van 1 januari 2016 tot 18 juni 2017 groeide CombiCoin met 6100%, profiterend van de explosieve groei van Ethereum, BitShares en NEM.

Hogere kans om in waarde te stijgen

Wanneer één cryptocurrency opeens sterk stijgt in waarde zal dit component van CombiCoin in waarde toenemen. Hierdoor stijgt de waarde van CombiCoin in zijn geheel. In afbeelding 2A en 2B staan twee vergelijkingen die de groei van CombiCoin laten zien ten opzichte van andere cryptocurrencies.

Altijd 100% gedekt door de top 30

Elke CombiCoin die wordt uitgegeven is altijd 100% gedekt door de top 30 cryptocurrencies. Op deze website kan je een bijna realtime overzicht zien van de waarde van de assets die een enkele CombiCoin dekken.

Afbeelding 2B

In 2016 groeide de top 30 met 178%; in dezelfde periode groeide Bitcoin met 104%. Van januari tot juli 2017 groeide de top 30 met 1196%; Bitcoin groeide met 194% in dezelfde periode.

Spreid risico

CombiCoin brengt stabiliteit in de chaotische markt van cryptocurrencies. Met CombiCoin reduceer je het risico door het diversificeren van je investering. CombiCoin heeft hierdoor minder last van hevige koerswisselingen van één enkele cryptocurrency. Zelfs al gaat één cryptocurrency naar 0 USD, dan heeft dit slechts een effect van 3,33% op de waarde. Zie afbeelding 1

Afbeelding 1. Risico spreiding

Wanneer in dit voorbeeld een cryptocurrency naar 0 USD daalt, heeft dit 3,33% effect op de prijs van CombiCoin. De waarde van CombiCoin daalt dan van 10 USD naar 9,67 USD.

Hogere kans om in waarde te stijgen

Wanneer één cryptocurrency opeens sterk stijgt in waarde zal dit component van CombiCoin in waarde toenemen. Hierdoor stijgt de waarde van CombiCoin in zijn geheel. In afbeelding 2A en 2B staan twee vergelijkingen die de groei van CombiCoin laten zien ten opzichte van andere cryptocurrencies.

Afbeelding 2A

Van 1 januari 2016 tot 18 juni 2017 groeide CombiCoin met 6100% en profiteerde van de explosieve groei van Ethereum, BitShares en NEM.

Afbeelding 2B

In 2016 groeide de top 30 met 178%; in dezelfde periode groeide Bitcoin met 104%. Van januari tot juli 2017 groeide de top 30 met 1196%; Bitcoin groeide met 194% in dezelfde periode.

Altijd 100% gedekt door de top 30

Elke CombiCoin die wordt uitgegeven is altijd 100% gedekt door de top 30 cryptocurrencies. Op deze website kan je een bijna realtime overzicht zien van de waarde van de assets die een enkele CombiCoin dekken.

Samenstelling van CombiCoin

Door de fluctuerende aard van cryptocurrency is het van groot belang dat de continuïteit van CombiCoin wordt gegarandeerd, zelfs wanneer één van de top 30 cryptocurrencies niet goed presteert of wordt opgeheven. Daarom zijn er strenge richtlijnen opgesteld in samenwerking met professor Arie Buijs van de Universiteit van Utrecht, expert op het gebied van indexeringen.

Meer details over de exacte richtlijnen kan je vinden in onze whitepaper.

Meer details over de exacte procedures kan je vinden in onze whitepaper.

De focus van Triaconta, de ontwikkelaar van CombiCoin, is investeringen in cryptocurrencies toegankelijk maken voor een breed publiek. CombiCoin is slechts een eerste stap in deze visie.

Triaconta is verantwoordelijk voor het volgende:

De handelssoftware garandeert een CombiCoin prijs die meebeweegt met de top 30. Je kunt CombiCoins altijd in en verkopen voor de prijs van de onderliggende cryptocurrencies.

De focus van Triaconta, de ontwikkelaar van CombiCoin, is investeringen in cryptocurrencies toegankelijk maken voor een breed publiek. CombiCoin is slechts een eerste stap in deze visie.

Triaconta is verantwoordelijk voor het volgende:

De handelssoftware garandeert een CombiCoin prijs die meebeweegt met de top 30. Je kunt CombiCoins altijd in en verkopen voor de prijs van de onderliggende cryptocurrencies.

Documents

Whitepaper
Terms and Conditions