Alle kostenwijzigingen

Omschrijving Kosten (huidig platform) Kosten (nieuw platform)
Bundel kopen / Strategie volgen 2% 0,5% – 1% *
Mutatiekosten 0,5% transactiekosten 0,5% transactiekosten
(minimaal €0,50)
Uitbetalen credits / euro’s 1% uitstapkosten
(minimaal €5.00)
€ 0,50 – € 1,50
Crypto stortingen 0%
Crypto opnames BTC 0,0005 BTC
ETH 0,005 ETH
USDC 10 USDC
USDT 10 USDT

* 0.5% extra kosten bij gebruik van iDEAL in plaats van bankoverschrijving.

Instapkosten

Dit zijn de kosten om met euro’s vanaf je bankrekening een Triaconta Strategie (voorheen bundel) aan te kopen. Deze kosten worden ingehouden op het Euro bedrag dat betaald wordt.

Mutatiekosten

Deze kosten worden in rekening gebracht per transactie van de ene cryptovaluta naar een andere cryptovaluta of als je zelf losse cryptovaluta koopt of verkoopt of als je een Strategie verlaat.

Uitstapkosten

Om beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke kosten zijn de kosten voor het uitstappen verplaatst van de uitbetaling naar je bankrekening naar het uitstappen uit de Strategie. Het overmaken van euro’s naar je bankrekening kost nog maar €0.50 – €1,50.

Balanceren/Reviseren/Uitstappen

Om transparantie te vergroten is de vergoeding voor het onderhoud van de Strategie (voorheen Bundel revisie en balancering) gescheiden van de transactiekosten, die alleen berekend worden over de echte mutatie. De kosten die voorheen gemoeid gingen met het aankopen van een Bundel en het uitstappen uit het platform zijn verplaatst naar de Strategie verlaten fee.

Kosten voorbeeld 1 jaar bundel aanhouden, dan verkopen en daarna nieuwe bundel kopen:

Oude situatie: Top 30 Bundel van € 1.000
€ 18 voor Balanceren en Reviseren
€ 5 voor de verkoop van de Bundel
€ 15 voor de aankoop van een nieuwe Bundel  10

Totaal € 38

Nieuwe situatie: Top 30 Strategie van € 1.000
€ 16 voor Balanceren en Reviseren
€ 1,85 transactie kosten (ongeveer 50% van Strategie wordt verhandelt tijdens balanceren en reviseren over een jaar)
€ 5 voor de verkoop van de Strategie
€ 10 Strategie verlaten fee
€ 5 voor de aankoop van een nieuwe Strategie

Totaal € 37,85

Van Triaconta Bundels naar Triaconta Strategieën

Omschrijving Kosten (huidig platform) op jaarbasis betaald per revisie en balancering Kosten (nieuw platform) op jaarbasis en dagelijks afgerekend (jaarlijkse kosten/365)
Big 3 1.2% van waarde bundel 1% kopieervergoeding
+ 0.37% transactiekosten
Top 30 1.8% van waarde bundel 1.6% kopieervergoeding
+ 0.37% transactiekosten
PennyStock 3.0% van waarde bundel 2.6% kopieervergoeding
+ 0.37% transactiekosten
DeFi 3.0% van waarde bundel 2.6% kopieervergoeding
+ 0.37% transactiekosten
Strategie verlaten 1%