Hoe werkt Litecoin? Litecoin (LTC) maakt gebruik van blockchain technologie. Er is een openbaar grootboek dat de “blockchain” genoemd wordt. Transacties worden verzameld in blokken en elk blok wordt cryptografisch versleuteld en onlosmakelijk gestapeld op het vorige blok. Zo ontstaat een keten van blokken (blockchain) waarbij het rekenwerk wat gedaan is om een blok te beveiligen ook het voorgaande blok beveiligd. Het rekenwerk wat nodig is om toch een transactie te wijzigen neemt exponentieel toe naarmate er meer blokken op elkaar gestapeld zijn. Dit maakt Litecoin transacties zeer veilig en tot nu toe is, ondanks vele pogingen, niemand er in geslaagd om Litecoin te kraken.

Litecoin Kopen
Litecoin Kopen

Litecoin wallet

Alle blokken in de keten samen bevatten alle transacties die ooit zijn gedaan. Hiermee kan altijd precies worden nagegaan hoeveel Litecoin er op elke Litecoin rekening (wallet) staan. Dezelfde blockchain staat op duizenden computers, en wordt gemiddeld elke 2,5 minuten bijgewerkt met een nieuw blok met geverifieerde transacties. Het is onmogelijk om “valse” Litecoin toe te voegen omdat duizenden andere computers zullen besluiten dat deze niet geldig zijn en de transactie zal worden genegeerd. Alleen cryptografisch correct ondertekende transacties worden verwerkt, mits natuurlijk het saldo op de rekening dit toestaat. Ondertekenen kan alleen door de gebruiker zelf met zijn persoonlijke cryptografische sleutel (Engels:private key).

Hoe werkt Litecoin mining

Voor het vinden van het volgende blok en het verwerken en controleren van transacties is veel rekenkracht nodig en wordt een beloning in Litecoin verdiend. Deze competitieve activiteit wordt “Litecoin mining” genoemd en de methode voor het vinden van het volgende blok is Proof of Work. Hierbij is geen sprake van een complexe berekening, maar van een ontzettend groot aantal herhalingen van dezelfde simpele berekening. Vergelijk het met het uitproberen van codes op een cijferslot met verschrikkelijk veel cijfers. Is de code gevonden? Dan worden het blok en de transacties toegevoegd aan de keten en de beloning toegekend aan de vinder (miner) van het nieuwe blok.

In totaal komen er tot ongeveer het jaar 2140 maximaal 84 miljoen Litecoin uit en inmiddels zijn er al bijna 62 miljoen Litecoin. Ongeveer elke vier jaar wordt de beloning voor het vinden van een blok gehalveerd. Als gevolg hiervan worden er steeds minder nieuwe Litecoin toegevoegd, wat tot een kunstmatige schaarste leidt. Bij gelijkblijvende vraag naar Litecoin (LTC) en minder aanbod zal de prijs moeten stijgen. Als de vraag verder toeneemt is dit natuurlijk nog meer het geval. In augustus 2019 was de laatste halvering van de beloning voor een blok en net als bij eerdere halveringen is de prijs in het halfjaar voorafgaand sterk gestegen.

De ontwikkeling van Litecoin

Om te zorgen dat iedereen over de hele wereld met dezelfde Litecoin technologie werkt, worden alleen veranderingen aangebracht in het Litecoin computerprogramma als de meeste gebruikers, ontwikkelaars en miners het eens zijn geworden over de aanpassing. Dit is een tijdrovend proces en pas als een overgrote meerderheid het eens is spreken we van consensus. Is de consensus niet bereikt voor een wijziging zal de voorgestelde verandering (Engels:LIPS – Litecoin Improvement Proposal) niet doorgaan.