Hoe werkt Bitcoin? Bitcoin maakt gebruik van blockchain technologie. Er is een openbaar grootboek dat “blockchain” genoemd wordt. Transacties worden verzameld in blokken en elk blok wordt cryptografisch versleuteld en onlosmakelijk gestapeld op het vorige blok. Zo ontstaat een keten van blokken (blockchain) waarbij het rekenwerk wat gedaan is om een blok te beveiligen ook het voorgaande blok beveiligd. Het rekenwerk wat nodig is om toch een transactie te wijzigen neemt exponentieel toe naarmate er meer blokken op elkaar gestapeld zijn. Dit maakt Bitcoin transacties zeer veilig en tot nu toe is, ondanks vele pogingen, niemand er in geslaagd om Bitcoin te kraken.

Koop Bitcoin

Bitcoin wallet

Alle blokken in de keten samen bevatten alle transacties die ooit zijn gedaan. Hiermee kan altijd precies worden nagegaan hoeveel bitcoins er op elke bitcoin rekening (wallet) staan. Dezelfde blockchain staat op duizenden computers, en wordt ongeveer elke 10 minuten bijgewerkt met een nieuw blok met geverifieerde transacties. Het is onmogelijk om “valse” Bitcoin toe te voegen omdat duizenden andere computers zullen besluiten dat deze niet geldig zijn en de transactie zal worden genegeerd. Alleen cryptografisch correct ondertekende transacties worden verwerkt, mits het saldo op de rekening dit toestaat. Ondertekenen kan alleen door de gebruiker zelf met zijn persoonlijke cryptografische sleutel (private key).

Bitcoin mining

Voor het vinden van het volgende blok en het verwerken en controleren van transacties is veel rekenkracht nodig en wordt een beloning in bitcoins verdiend. Deze competitieve activiteit wordt “Bitcoin mining” genoemd en de methode voor het vinden van het volgende blok is Proof of Work. Hierbij is geen sprake van een complexe berekening, maar van een ontzettend groot aantal herhalingen van dezelfde simpele berekening. Vergelijk het met het uitproberen van codes op een cijferslot met heel veel cijfers. Is de code gevonden worden het blok met transacties toegevoegd aan de keten en de beloning toegekend aan de vinder (miner) van het nieuwe blok.

In totaal komen er tot ongeveer 2140 maximaal 21 miljoen Bitcoins uit en inmiddels zijn er al bijna 18 miljoen Bitcoins. Ongeveer elke vier jaar wordt de beloning voor het minen van een blok gehalveerd. Als gevolg hiervan worden er steeds minder nieuwe Bitcoins toegevoegd, wat automatisch tot schaarste kan leiden. Bij gelijkblijvende vraag naar Bitcoin en minder aanbod zal de prijs moeten stijgen. Als de vraag toeneemt is dit natuurlijk nog meer het geval. In mei 2020 wordt de volgende halvering van de beloning voor een blok verwacht en in het verleden is de prijs in het jaar voorafgaand altijd sterk gestegen.

Bitcoin zal verder ontwikkelen

Om te zorgen dat iedereen met dezelfde Bitcoin technologie werkt worden alleen veranderingen aangebracht in het Bitcoin computerprogramma als de meeste gebruikers, ontwikkelaars en miners het eens zijn geworden over de aanpassing. Dit is een tijdrovend proces en pas als een overgrote meerderheid het eens is spreken we van consensus. Is de consensus niet bereikt voor een wijziging zal de voorgestelde verandering (BIP) niet doorgaan.