Hoe werkt Bitcoin? Bitcoin (BTC) maakt gebruik van blockchain technologie. Er is een openbaar grootboek dat “blockchain” genoemd wordt. Transacties worden verzameld in blokken en elk blok wordt cryptografisch versleuteld en onlosmakelijk gestapeld op het vorige blok. Zo ontstaat een keten van blokken (blockchain) waarbij het rekenwerk wat gedaan is om een blok te beveiligen ook het voorgaande blok beveiligd. Het rekenwerk wat nodig is om toch een transactie te wijzigen neemt exponentieel toe naarmate er meer blokken op elkaar gestapeld zijn. Dit maakt Bitcoin transacties zeer veilig en tot nu toe is, ondanks vele pogingen, niemand er in geslaagd om Bitcoin te kraken.

Koop Bitcoin

Bitcoin wallet

Alle blokken in de keten samen bevatten alle transacties die ooit zijn gedaan. Hiermee kan altijd precies worden nagegaan hoeveel bitcoins er op elke bitcoin rekening (wallet) staan. Dezelfde blockchain staat op duizenden computers, en wordt ongeveer elke 10 minuten bijgewerkt met een nieuw blok met geverifieerde transacties. Het is onmogelijk om “valse” Bitcoin toe te voegen omdat duizenden andere computers zullen besluiten dat deze niet geldig zijn en de transactie zal worden genegeerd. Alleen cryptografisch correct ondertekende transacties worden verwerkt, mits het saldo op de rekening dit toestaat. Ondertekenen kan alleen door de gebruiker zelf met zijn persoonlijke cryptografische sleutel (private key).

Hoe werkt Bitcoin mining?

Voor het vinden van het volgende blok en het verwerken en controleren van transacties is veel rekenkracht nodig en wordt een beloning in bitcoins verdiend. Deze competitieve activiteit wordt “Bitcoin mining” genoemd en de methode voor het vinden van het volgende blok is Proof of Work. Hierbij is geen sprake van een complexe berekening, maar van een ontzettend groot aantal herhalingen van dezelfde simpele berekening. Vergelijk het met het uitproberen van codes op een cijferslot met heel veel cijfers. Is de code gevonden worden het blok met transacties toegevoegd aan de keten en de beloning toegekend aan de vinder (miner) van het nieuwe blok.

In totaal komen er tot ongeveer 2140 maximaal 21 miljoen Bitcoins uit en inmiddels zijn er al bijna 18 miljoen Bitcoins. Ongeveer elke vier jaar wordt de beloning voor het minen van een blok gehalveerd. Als gevolg hiervan worden er steeds minder nieuwe Bitcoins toegevoegd, wat automatisch tot schaarste kan leiden. Bij gelijkblijvende vraag naar Bitcoin en minder aanbod zal de BTC prijs moeten stijgen. Als de vraag toeneemt is dit natuurlijk nog meer het geval. In mei 2020 wordt de volgende halvering van de beloning voor een blok verwacht en in het verleden is de Bitcoin koers in het jaar voorafgaand altijd sterk gestegen omdat meer mensen Bitcoin gingen kopen.

Hoe werkt een Bitcoin miner?

Bitcoin miners zitten verspreid over de hele wereld. Je ziet wel dat een groot gedeelte van de Bitcoin miners in China zit. Deze Chinese Bitcoin miners zitten vaak dichtbij stuwdammen of andere energie centrales. Hierdoor kunnen ze relatief goedkoop energie inkopen om zo met duizenden computers Bitcoins te minen. Voor een Bitcoin miner is het van belang dat de mining werkzaamheden geld opleveren. Als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten van de gecreëerde Bitcoins, heeft het voor hun geen zin meer om te minen. Hierdoor zie je ook dat miners hun Bitcoins al verkopen voordat ze deze hebben met het behulp van financiele instrumenten zoals “futures”. Met een future spreken twee partijen af voor welke prijs er op een bepaalde datum (vaak het einde van een kwartaal) een Bitcoin wordt gekocht. Op deze manier weet de miner zeker hoeveel hij ontvangt voor zijn Bitcoins.

Hoe werkt bitcoin handel

De term Bitcoin handel hoor je regelmatig op het nieuws, maar wat betekend dit nou echt? Heel simpel uitgelegd, Bitcoin handel is de handelsactiviteiten die plaatsvinden op de diverse cryptocurrency beurzen. Deze beurzen brengen verkopende en aankopende  partijen bij elkaar en zij kunnen hier aangeven voor welke prijs ze Bitcoins willen kopen of verkopen

Bitcoin zal verder ontwikkelen

Om te zorgen dat iedereen met dezelfde Bitcoin technologie werkt worden alleen veranderingen aangebracht in het Bitcoin computerprogramma als de meeste gebruikers, ontwikkelaars en miners het eens zijn geworden over de aanpassing. Dit is een tijdrovend proces en pas als een overgrote meerderheid het eens is spreken we van consensus. Is de consensus niet bereikt voor een wijziging zal de voorgestelde verandering (BIP) niet doorgaan.