Hoe werkt Bitcoin Cash? Bitcoin Cash is een splitsing van Bitcoin en maakt hiervoor gebruik van dezelfde blockchain technologie als Bitcoin. Net als bij Bitcoin is er bij Bitcoin Cash een openbaar grootboek dat “blockchain” genoemd wordt.

Hoe werkt Bitcoin Cash Blockchain

Bitcoin Cash transacties worden verzameld in blokken en elk blok wordt cryptografisch versleuteld en onlosmakelijk gestapeld op het vorige blok. Zo ontstaat een keten van blokken (blockchain) waarbij het rekenwerk wat gedaan is om een blok te beveiligen ook het voorgaande blok beveiligd. Het rekenwerk wat nodig is om toch een transactie te wijzigen neemt exponentieel toe naarmate er meer blokken op elkaar gestapeld zijn.

Alle blokken in de keten samen bevatten alle transacties die ooit zijn gedaan. Hiermee kan altijd precies worden nagegaan hoeveel Bitcoin Cash er op elke rekening (wallet) staan. Dezelfde blockchain staat op duizenden computers, en wordt gemiddeld elke 10 minuten bijgewerkt met een nieuw blok met geverifieerde transacties. Het is onmogelijk om “valse” Bitcoin Cash toe te voegen omdat duizenden andere computers zullen besluiten dat deze niet geldig zijn en de transactie zal worden genegeerd. Alleen cryptografisch correct ondertekende transacties worden verwerkt, mits het saldo op de rekening dit toestaat. Ondertekenen kan alleen door de gebruiker zelf met zijn persoonlijke cryptografische sleutel (private key).

Koop Bitcoin Cash

De beloning van Bitcoin Cash

Voor het vinden van het volgende blok en het verwerken en controleren van transacties is veel rekenkracht nodig en wordt een beloning in Bitcoin Cash verdiend. Deze competitieve activiteit wordt “mining” genoemd en de methode voor het vinden van het volgende blok is Proof of Work. Hierbij is geen sprake van een complexe berekening, maar van een ontzettend groot aantal herhalingen van dezelfde simpele berekening. Vergelijk het met het uitproberen van codes op een cijferslot met heel veel cijfers. Is de code gevonden worden het blok met transacties toegevoegd aan de keten en de beloning toegekend aan de vinder (miner) van het nieuwe blok.

In totaal komen er tot ongeveer 2140 maximaal 21 miljoen Bitcoin Cash uit en inmiddels zijn er al bijna 18 miljoen Litecoins. Ongeveer elke vier jaar wordt de beloning voor het minen van een blok gehalveerd. Als gevolg hiervan worden er steeds minder nieuwe Bitcoin Cash toegevoegd, wat automatisch tot schaarste kan leiden. Bij gelijkblijvende vraag naar Bitcoin Cash en minder aanbod zal de prijs moeten stijgen. Als de vraag toeneemt is dit natuurlijk nog meer het geval.